Adatvédelmi szabályzat

 1. Jelen Irányelv
 2. Személyes adatok összegyűjtése
 3. Személyes adatok létrehozása
 4. Az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriái
 5. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai
 6. Bizalmas személyes adatok
 7. Milyen okokból dolgozhatjuk fel személyes adatait
 8. Személyes adatok feltárása külső feleknek
 9. Személyes adatok nemzetközi továbbítása
 10. Adatbiztonság
 11. Adatok pontossága
 12. Adat minimalizálás
 13. Adatmegőrzés
 14. Az Ön törvényes jogai
 15. Sütik és hasonló technológiák (Sütikre vonatkozó irányelvek)
 16. Felhasználási feltételek
 17. Kapcsolattartási adatok
 18. Kapcsolattartási adatok
 19. Meghatározások

(A) Jelen Irányelv

Összefoglaló - Jelen Irányelv
A jelen Irányelvet a j2 Global Ireland Limited és a j2 Cloud Services, LLC a saját nevében, leányvállalatai és társvállalatai nevében állította ki (beléertve az efax márka alatt jogosan kereskedő egységeket is), (együttesen a „Vállalat”, „mi”, „minket” és „mienk”), valamint a szervezetünkön kívüli, velünk kapcsolatban álló magánszemélyeknek szól, beleértve ügyfeleket, a weboldalainkat felkereső látogatókat, az alkalmazásaink felhasználóit és szolgáltatásaink más felhasználóit (együttesen „Ön”). A jelen Irányelvben alkalmazott kifejezéseket a lenti (S) bekezdés magyarázza el.

A jelen Irányelv értelmében a Vállalat az Ellenőr. A jelen Irányelv ismerteti a Vállalat efax márkájának és a jelenleg és a jövőben kínált efax szolgáltatásainak („Szolgáltatások") weboldalaira vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokat. Contact details are provided in Section (R) below.

A jelen Irányelv a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunk és a vonatkozó törvényekben bekövetkező változások függvényében időről időre frissülhet. Arra kérjük, hogy az Irányelvet figyelmesen olvassa át, és ezen az oldalon rendszeresen ellenőrizze a jelen Irányelv feltételeivel összhangban álló esetleges változásokat.

<< Back to top

(B) Személyes adatok összegyűjtése

Összefoglaló - Személyes adatok összegyűjtése
Az Ön személyes adatait az alábbi módokon gyűjthetjük össze: közvetlenül Öntől (például amikor kapcsolatba lép velünk); a velünk való érintkezése során (például ha vásárlást végez); amikor személyes adatait nyilvánossá teszi (például ha nyilvános bejegyzést tesz rólunk a közösségi médiákban); amikor letölti, telepíti vagy használja valamely alkalmazásunkat; amikor felkeresi weboldalainkat; amikor valamely weboldalunkra, alkalmazásunkra vagy szolgáltatásunkra regisztrál; vagy amikor külső fél tartalmával vagy hirdetésével lép kapcsolatba egy weboldalon vagy alkalmazásban. Külső felektől (például bűnüldöző hatóságoktól) is kaphatunk Önről szóló személyes adatokat.

Collection of Personal Data: We may collect Personal Data about you from the following sources:

 • Ön által megadott adatok: Személyes adatait összegyűjthetjük, amikor megadja azokat számunkra (például ha kapcsolatba lép velünk e-mailben vagy telefonon, illetve más formában, vagy ha névjegykártyáját átadja nekünk).
 • Kapcsolatfelvételből adódó adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait hagyományos kapcsolatfelvétel során is (például amikor szolgáltatást vásárol tőlünk).
 • Ön által nyilvánossá tett adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait, amikor azokat egyértelműen nyilvánossá teszi, beleértve a közösségi médiát (például összegyűjthetjük adatait közösségi média profiljából (profiljaiból), ha Ön nyilvános bejegyzést tesz rólunk).
 • Alkalmazás adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait, amikor letölti vagy használja valamely alkalmazásunkat.
 • Weboldal adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait, amikor meglátogatja valamely weboldalunkat, vagy felhasználja a weboldalainkon vagy azokon át elérhető funkciókat vagy forrásokat.
 • Regisztrációs adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait, amikor használja valamely weboldalunkat, alkalmazásunkat vagy szolgáltatásunkat, illetve amikor ezek használatára regisztrál.
 • Tartalom és hirdetési adatok: Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép egy weboldalon vagy alkalmazásban található külső fél tartalmával vagy hirdetésével, személyes adatait megkaphatjuk az érintett külső féltől.
 • Külső fél adatok: Összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük személyes adatait olyan külső felektől, akik azokat megadják számunkra (például hitelreferencia ügynökségek, bűnüldöző hatóságok stb.).

 

<< Back to top

(C) Személyes adatok létrehozása

"Belső céllal és elemzési szándékkal mi is létrehozhatunk Önről személyes adatokat, például a velünk való kapcsolattartásáról vagy vásárlási történetéről.

(D) Az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriái

Összefoglaló - Az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriái
A következőket dolgozhatjuk fel: személyes információ (pl. neve); demográfiai adat (pl. életkora); kapcsolattartási adat (pl. lakcíme); belegyezéséről készült nyilvántartás; vásárlási adatai; fizetési adatai (pl. számlázási címe); adatok weboldalunkról és alkalmazásainkról (pl. milyen készüléket használ); munkáltatójának adatai (ha ez fontos); tartalmunkkal és hirdetéseinkkel való kapcsolata; valamint bármely vélemény és visszajelzés, amelyet számunkra megad.

Az alábbi személyes adat kategóriákat dolgozhatjuk fel Önről:

 • Személyes adatok: fiók létrehozása érdekében rögzítjük nevét (neveit); preferált nevét; és fényképes személyazonosító igazolványát (amennyiben ez a bizonyos joghatóságok telekommunikációs szabályainak való megfelelés érdekében szükséges).
 • Demográfiai adatok: neme; születési dátuma/életkora; nemzetisége; megszólítása; munkaköre/iparága; nyelvi preferenciái.
 • Kapcsolattartási adatok: levelezési címe; telefonszáma; e-mail címe; nyilvánosan elérhető közösségi média profiljának/profiljainak részletei.
 • Belegyezésről készült nyilvántartás: "nyilvántartja az Ön által megadott beleegyezéseket, azok dátumát és idejét, a beleegyezés formáját és a vonatkozó egyéb információkat (pl. a beleegyezés tárgyát).
 • Vásárlási adatok: a vásárlások és árak nyilvántartása.
 • Fizetési adatok: számla nyilvántartása; fizetés nyilvántartása; számlázási cím; fizetési mód; bankszámla szám vagy hitelkártya szám; kártya- vagy számlabirtokos neve; kártya vagy számla biztonsági adatai; kártya érvényességének kezdete; kártya lejárati dátuma; BACS adatok; SWIFT adatok; IBAN adatok; fizetés nagysága; fizetés dátuma; csekkek nyilvántartása.
 • Adatok weboldalunkról és alkalmazásainkról: készülék típusa; operációs rendszer; böngésző típusa; böngésző beállításai; IP-cím; nyelvi beállítások; az oldalhoz való kapcsolódás dátuma és időpontja; alkalmazáshasználati statisztikák; alkalmazás beállítások; alkalmazáshoz való kapcsolódás dátuma és időpontja; elhelyezkedési adatok és más technikai kommunikációs információk (melyek némelyike személyes adatnak minősül); felhasználónév; jelszó; biztonsági bejelentkezés részletei; felhasználási adatok; összesített statisztikai információk.
 • Munkáltatói adatok: amikor alkalmazotti minőségben lép velünk kapcsolatba, munkáltatójának adatai (beleértve nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét), a szükséges mértékig.
 • Tartalom és hirdetési adatok: Online tartalmunkkal és hirdetéseinkkel való kapcsolatának nyilvántartása, az oldalakon vagy alkalmazásokban Önnek megjelenített tartalom és hirdetés nyilvántartása, és az ilyen tartalommal és hirdetéssel felvett kapcsolata (beleértve az egér föléhúzást, egér kattintást, az esetlegesen kitöltött nyomtatványokat (beleértve a be nem küldött, hiányosan kitöltötteket is), valamint az érintőképernyős kapcsolatokat).
 • Vélemény és visszajelzés: minden vélemény és visszajelzés, amelyet elküld nekünk, vagy nyilvánosan közzétesz rólunk a közösségi média oldalakon.

 

<< Back to top

(E) Személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai

Összefoglaló - Személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai
"Személyes adatait az alábbi esetekben dolgozhatjuk fel: ha ehhez előzetes, kifejezett beleegyezését adta; ha a feldolgozásra a velünk való szerződése miatt van szükség; a feldolgozásra a vonatkozó törvények értelmében van szükség; a feldolgozásra egy magánszemély életbevágó érdekeinek védelmében van szükség; vagy ha a feldolgozáshoz jogos érdekünk fűződik.

Személyes adatainak a jelen Irányelvben leírt célokkal kapcsolatos feldolgozása során, a körülményektől függően, az alábbi jogi alapokra támaszkodhatunk:

 • Beleegyezés: Feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben megszereztük a feldolgozásra szóló előzetes, kifejezett beleegyezését (ez a jogalap kizárólag a teljes egészében önkéntes feldolgozásra vonatkozik - semmilyen módon nem alkalmazható a szükséges vagy kötelező feldolgozásokra);
 • Szerződésből fakadó szükség: Feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben a feldolgozásra az Önnel fennálló szerződésünkkel kapcsolatban van igény;
 • A vonatkozó törvényeknek való megfelelés: Feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben a feldolgozást az alkalmazandó törvény előírja, ideértve az alkalmazandó telekommunikációs előírások szerinti cím- és személyazonosság-ellenőrzési követelmények teljesítését
 • Jogos érdekek: Feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben a feldolgozáshoz jogos érdekünk fűződik üzletünk kezelése, működtetése vagy promóciója céljából, és ezt a jogos érdeket nem írja felül az Ön érdeke, alapvető jogai vagy szabadsága.

 

<< Back to top

(F) Bizalmas személyes adatok

Összefoglaló - Bizalmas személyes adatok
Nem áll szándékunkban összegyűjteni vagy más módon feldolgozni bizalmas személyes adatait. Amikor bizalmas személyes adatainak a feldolgozására jogos céllal van szükség, azt a vonatkozó törvények értelmében végezzük.

Nem áll szándékunkban összegyűjteni vagy más módon feldolgozni bizalmas személyes adatait rendes üzleti gyakorlatunk során. Amikor bármilyen oknál fogva szükségessé válik bizalmas személyes adatainak a feldolgozása, az alábbi jogalapok egyikére támaszkodunk:

 • A vonatkozó törvényeknek való megfelelés: Feldolgozhatjuk bizalmas személyes adatait abban az esetben, amikor a feldolgozást a vonatkozó törvények engedélyezik (például, hogy eleget tegyünk a különbözőségi jelentésekre vonatkozó kötelezettségünknek);
 • Bűnfelderítés és -megelőzés: Feldolgozhatjuk bizalmas személyes adatait abban az esetben, amikor a feldolgozásra bűnfelderítés vagy -megelőzés miatt van szükség (beleértve a csalás megelőzést);
 • Törvényes jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme: Feldolgozhatjuk bizalmas személyes adatait abban az esetben, amikor a feldolgozásra törvényes jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében van szükség; vagy
 • Beleegyezés: Feldolgozhatjuk bizalmas személyes adatait abban az esetben, amikor a vonatkozó törvények szerint megszereztük előzetes, kifejezett beleegyezését a bizalmas személyes adatok feldolgozásához (ez a jogalap kizárólag a teljes egészében önkéntes feldolgozásra vonatkozik - semmilyen módon nem alkalmazható a szükséges vagy kötelező feldolgozásokra).

 

<< Back to top

(G) Milyen okokból dolgozhatjuk fel személyes adatait

Összefoglaló - Milyen célokra dolgozhatjuk fel személyes adatait
Személyes adatait az alábbi okokból dolgozhatjuk fel: hogy szolgáltatást biztosítsunk Önnek; weboldalaink és alkalmazásaink működtetéséhez; az Önnel való kommunikáció érdekében; IT rendszereink kezeléséhez; egészségügyi és biztonsági okokból; pénzügyi menedzsment céljával; felmérések elvégzéséhez; telephelyeink és rendszereink biztonságának érdekében; vizsgálatok lefolytatásához, ha erre szükség van; a vonatkozó törvénynek való megfelelés érdekében; valamint weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink javítására.

A személyes adatok feldolgozásának céljait a vonatkozó törvények szabályozzák, beleértve:

 • Az Önnek biztosított szolgáltatásokat: weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink biztosítása Önnek; az ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció; valamint az Ön kérése alapján történő, illetve az ezekkel és más hasonló szolgáltatásokkal kapcsolatos promóciók biztosítása.
 • Weboldalainkat és alkalmazásainkat: weboldalaink és alkalmazásaink működtetése és kezelése; tartalom biztosítása az Ön számára; hirdetések és más információk megjelenítése az Ön számára; az Önnel való kapcsolattartás és kommunikáció a weboldalainkon és alkalmazásainkban; a weboldalaink és alkalmazásaink problémáinak azonosítása és az azokon történő fejlesztések, illetve új weboldalak és alkalmazások létrehozása; valamint, hogy értesítsük Önt a weboldalainkon, alkalmazásainkban és szolgáltatásainkban bekövetkező változásokról.
 • Kommunikáció: az Önnel való kommunikáció az alábbi formákban történhet (e-mail, telefon, szöveges üzenet, közösségi média, bejegyzések, vagy személyes); újdonságok vagy más az Ön érdeklődésére számot tartó információ, feltéve, ha biztosítjuk, hogy az ilyen kommunikációt a vonatkozó törvényekkel összhangban kínáljuk Önnek; fenntartjuk és frissítjük kapcsolattartási adatait, ha erre szükség van; és megszerezzük az Ön előzetes, belépésre szóló beleegyezését, ha ez szükséges.
 • Kommunikáció és IT műveletek: kommunikációs rendszereink kezelése; IT biztonsági rendszerek működtetése; valamint IT biztonsági auditok.
 • Biztonság és egészség: biztonsági és egészségi felmérések, valamint feljegyzés nyilvántartás; megfelelés a vonatkozó jogi kötelezettségeknek.
 • Pénzügyi menedzsment: értékesítés; pénzügy; vállalati audit; beszállító kezelés.
 • Felmérések: az Ön bevonása szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének megismerésére.
 • Biztonság: létesítményeink fizikai biztonsága (beleértve a létesítményeket meglátogatók nyilvántartását és a zárt láncú TV felvételeket); elektronikus biztonság (beleértve a belépési nyilvántartásokat és hozzáférési adatokat).
 • Vizsgálatok: irányelvek megsértésének és bűncselekményeknek a felderítése, kivizsgálása és megelőzése a vonatkozó törvényekkel összhangban.
 • Jogi eljárások: törvényes jogok megállapítása, gyakorlása és védelme.
 • Jogi előírásoknak való megfelelés: jogi és szabályozói kötelezettségeinknek való megfelelés a vonatkozó törvények értelmében.
 • Weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink javítása: weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink problémáinak azonosítása; weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink javításának tervezése; új weboldalak, alkalmazások és szolgáltatások létrehozása.

 

<< Back to top

(H) Személyes adatok feltárása külső feleknek

Összefoglaló - Személyes adatok feltárása külső feleknek
Személyes adatait az alábbiaknak tárhatjuk fel: jogi és szabályozói hatóságok; külső tanácsadóink; feldolgozóink; jogi eljárásokkal kapcsolatban az érintett feleknek; bűncselekmény kivizsgálásához, felderítéséhez vagy megelőzéséhez szükséges feleknek; üzletünk megvásárlóinak; valamint a weboldalainkon vagy alkalmazásainkban található hirdetéseket, beépített modulokat vagy tartalmat biztosító külső feleknek.

Jogos üzleti céllal (beleértve weboldalaink és alkalmazásaink üzemeltetését, valamint az Önnek nyújtott szolgáltatást) és a vonatkozó törvényekkel összhangban személyes adatait feltárhatjuk a Vállalat csoporton belüli más egységek előtt. Ezenfelül személyes adatait feltárhatjuk az alábbiaknak:

 • kérés esetén jogi és szabályozó hatóságoknak, vagy a vonatkozó törvények vagy szabályozások vélt vagy aktuális megsértésének jelentése érdekében;
 • külső szaktanácsadóknak (például könyvelőknek, auditoroknak vagy ügyvédeknek), a bizalmasságot előíró kötelező erejű szerződéses kötelezettségek mellett;
 • külső fél feldolgozóknak (például fizetési szolgáltatóknak; adatközpontoknak stb.) a világ bármely táján, az alábbi (H) bekezdésben található követelmények értelmében;
 • bármely érintett félnek, joghatóságnak vagy bíróságnak, a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges mértékig;
 • fuvarozóinknak, a vonatkozó távközlési előírások szerinti cím- és személyazonosság-ellenőrzési követelményekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében;
 • bármely érintett félnek bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, feltárása vagy tárgyalása céljából, vagy büntető rendelkezések végrehajtása céljából, beleértve a közbiztonságnak a fenyegetésektől való megvédését vagy azok megelőzését;
 • bármely érintett külső fél vásárló(k)nak, abban az esetben, ha eladjuk vagy átruházzuk vállalkozásunk vagy vagyonunk részét vagy egészét (beleértve az átszervezést, feloszlást vagy felszámolást);
 • bármely érintett külső fél szolgáltatónak, abban az esetben, ha a weboldalunk vagy alkalmazásunk külső fél hirdetését, beépített modulját vagy tartalmát használja. Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép az ilyen hirdetéssel, beépített modullal vagy tartalommal, személyes adatai megosztásra kerülhetnek az érintett külső fél szolgáltatóval. Javasoljuk, hogy tekintse át a külső fél adatvédelmi irányelveit, mielőtt kapcsolatba lép a hirdetéssel, beépített modullal vagy tartalommal.

 

"Amennyiben külső fél feldolgozót vonunk be személyes adatainak a feldolgozásába, a feldolgozó kötelező erejű szerződéses kötelezettségei az alábbiakra terjednek ki: (i) kizárólag előzetes írásos utasításainkkal összhangban dolgozza fel a személyes adatokat; és (ii) intézkedéseket vezet be a személyes adatok bizalmasságának és biztonságának a megvédésére; bármely más, a vonatkozó törvény előírásainak megfelelő további követelménnyel együtt.

<< Back to top

(I) Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Összefoglaló - Személyes adatok nemzetközi továbbítása
Személyes adatait más országokban található fogadóknak is továbbíthatjuk. Abban az esetben, ha a személyes adatokat az EGT területéről az EGT területén kívül, elégtelen joghatóság alatt tartózkodó fogadó félnek továbbítjuk, azt a szabvány szerződéses záradék értelmében tesszük.

Vállalkozásunk nemzetközi természeténél fogva szükség lehet személyes adatainak a továbbítására a vállalatcsoporton belül, valamint a fenti (H) fejezetben jelzett külső felek felé, a jelen Irányelvben meghatározott célok érdekében. Ebből az okból kifolyólag személyes adatait olyan országokba is továbbíthatjuk, ahol az Ön tartózkodási országától eltérő törvények és adatvédelmi megfelelőségi követelmények vannak érvényben.

Abban az esetben, ha személyes adatait az EGT területéről az EGT területén kívül, elégtelen joghatóság alatt tartózkodó fogadó feleknek továbbítjuk, azt a szabvány szerződéses záradék értelmében tesszük. You may request a copy of our Standard Contractual Clauses using the contact details provided in Section (R) below.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor személyes adatait közvetlenül egy az EGT-en kívüli vállalati egységnek továbbítja, nem vagyunk felelősek személyes adatainak ezen továbbításáért. Ennek ellenére a jelen Irányelv rendelkezéseivel összhangban dolgozzuk fel személyes adatait azok beérkezését követően.

<< Back to top

(J) Adatbiztonság

Összefoglaló - Adatbiztonság
Személyes adatainak védelme érdekében megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetünk be. Kérjük, figyeljen arra, hogy személyes adatait biztonságos módon küldje el számunkra.

Személyes adatainak a véletlenszerű vagy jogtalan megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, törvényellenes feltárása, törvényellenes hozzáférése és más jogosulatlan vagy törvényellenes feldolgozása ellen megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezettünk be, a vonatkozó törvényekkel összhangban.

Mivel az internet egy nyitott rendszer, az interneten keresztül továbbított adatok nincsenek teljes biztonságban. Annak ellenére, hogy minden észszerűen elvárható intézkedést megteszünk személyes adatainak a megóvására, nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatainak a biztonságát - az ilyen jellegű továbbításokat saját kockázatára végzi, és Ön felelős a személyes adatok biztonságos továbbításáért.

<< Back to top

(K) Adatok pontossága

Összefoglalás - Adatok pontossága
Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, hogy személyes adatait pontosan és naprakészen tartsuk, és ha pontatlanságról szerzünk tudomást töröljük vagy javítsuk azokat.

Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, hogy

 • feldolgozott személyes adatai pontosak, és szükség szerint naprakészek legyenek; valamint
 • ha tájékoztat minket arról, hogy az általunk feldolgozott valamely személyes adata pontatlan (a feldolgozás céljának szempontjából), azt töröljük vagy javítsuk.

 

<< Back to top

(L) Adat minimalizálás

Összefoglaló - Adat minimalizálás
Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk, hogy a szükséges mértékre korlátozzuk a feldolgozott személyes adatok mennyiségét.

Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, hogy biztosítsuk, a feldolgozott személyes adatok mennyisége a jelen Irányelvben meghatározott célokra vagy arra a szükséges mértékre korlátozódik, melyre a szolgáltatások biztosításához vagy a weboldalakhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférés érdekében szükség van.

<< Back to top

(M) Adatmegőrzés

Összefoglaló - Adatmegőrzés
Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, hogy személyes adatai kizárólag a szükséges ideig kerüljenek megőrzésre.

Minden észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, személyes adatai kizárólag a jelen Irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges minimális ideig legyenek feldolgozva.

Személyes adatainak megőrzési idejére vonatkozó kritériumok a következők: személyes adatait olyan formában őrizzük meg, ami kizárólag addig teszi lehetővé az azonosítást, amíg arra a jelen Irányelvben meghatározott célok érdekében szükség van, hacsak a vonatkozó törvények nem rendelnek el hosszabb megőrzési időt. Elsődlegesen a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához és védelméhez szükséges ideig őrizzük meg személyes adatait.

<< Back to top

(N) Az Ön törvényes jogai

Összefoglaló - Az Ön törvényes jogai
A vonatkozó törvények értelmében többféle joggal rendelkezhet, beleértve: a jogot, hogy ne adja meg személyes adatait számunkra; a jogot, hogy hozzáférést biztosítson személyes adataihoz; a jogot, hogy a pontatlanságok kijavítását kérje; a jogot, hogy személyes adatainak törlését vagy a feldolgozás szigorítását kérje; a jogot, hogy tiltakozzon személyes adatai feldolgozása ellen; a jogot, hogy személyes adatait más ellenőrhöz továbbítsák; a jogot, hogy visszavonja beleegyezését; a jogot, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatóságoknál. Személyazonosságának igazolását kérhetjük, mielőtt érvényt adunk ezen jogainak.

A vonatkozó törvények értelmében többféle joggal rendelkezhet személyes adatainak feldolgozása tekintetében, beleértve:

 • a jogot, hogy ne adja meg személyes adatait számunkra (azonban kérjük, vegye figyelembe, ha nem adja meg számunkra személyes adatait, esetleg nem áll módunkban a weboldalak, alkalmazások vagy szolgáltatások teljes körét biztosítani Önnek - pl. nem tudjuk feldolgozni megrendelését a szükséges adatok hiányában);
 • a jogot, hogy hozzáférést, másolatot kérjen vonatkozó személyes adatairól az ilyen személyes adatok feldolgozásának és közzétételének jellegét illető információkkal együtt;
 • a jogot, hogy az érintett személyes adatokban található pontatlanságok helyreigazítását kérje;
 • a jogot, hogy megfelelő esetekben az alábbiakat kérje:
  • érintett személyes adatainak törlése; vagy
  • érintett személyes adatai feldolgozásának korlátozása;
 • a jogot, hogy megfelelő esetekben tiltakozzon az érintett személyes adatainak általunk vagy a nevünkben történő feldolgozása ellen;
 • a jogot, hogy bizonyos érintett személyes adatait más ellenőrhöz továbbítsák, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, a megengedett mértékig;
 • amikor érintett személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, jogában áll a beleegyezését visszavonni (figyelembe véve, hogy az ilyen visszavonás nincs hatással a visszavonási értesítés átvételi dátuma előtt történt feldolgozások jogosságára, és nem akadályozza meg személyes adatainak feldolgozását bármely más rendelkezésre álló jogalapra támaszkodva); és
 • a jogot, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatóságnál az érintett személyes adatainak általunk vagy a nevünkben történő feldolgozásával kapcsolatban.

 

Ez nem befolyásolja törvényes jogait.

To exercise one or more of these rights, or to ask a question about these rights or any other provision of this Policy, or about our Processing of your Personal Data, please use the contact details provided in Section ( R) below. Kérjük, vegye figyelembe:

 • személyazonosságának igazolását kérhetjük, mielőtt érvényt adunk ezen jogainak; valamint
 • amikor kérése további tények megállapítását igényli (pl. annak meghatározását, hogy egy feldolgozás megfelel-e a vonatkozó törvényeknek), kérését az észszerűen elvárható legrövidebb időn belül fogjuk kivizsgálni, mielőtt eldöntjük a következő lépéseket.

 

<< Back to top

(O) Sütik és hasonló technológiák (Sütikre vonatkozó irányelvek)

Összefoglaló - Sütik és hasonló technológiák
Személyes adatait feldolgozhatjuk sütik vagy hasonló technológiák elhelyezésével vagy leolvasásával. További információért kérjük, olvassa el Sütikre vonatkozó irányelveinket [Sütikre vonatkozó irányelvek]. 

Sütik használata
Amikor felkeresi egy weboldalunkat vagy alkalmazásunkat, sütiket helyezhetünk el készülékén, vagy leolvashatjuk a készülékén már elhelyezett sütiket, melyek szükség esetén a vonatkozó törvényekkel összhangban álló előzetesen megszerzett beleegyezésének tárgyát képezik. A sütiket a készülékével, böngészőjével és bizonyos esetekben az Ön preferenciáival és böngészési szokásaival kapcsolatos információk feljegyzésére használjuk. Személyes adatait sütiken és hasonló technológiákon keresztül is feldolgozhatjuk a Sütikre vonatkozó irányelveinkkel [Sütikre vonatkozó irányelvek]. összhangban.

<< Back to top

(P) Felhasználási feltételek

Összefoglaló - Felhasználási feltételek
A weboldalunkon található Felhasználói megállapodás irányítja a weboldalaink és alkalmazásaink mindennemű használatát.

Weboldalaink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink mindennemű használata a Felhasználói megállapodás tárgyát képezi. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át Felhasználói megállapodásunkat annak érdekében, hogy megismerje az időről időre történő esetleges változásokat.

<< Back to top

(Q) Direkt marketing

Összefoglaló - Direkt marketing
Személyes adatait feldolgozhatjuk annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt. Bármikor ingyenesen leiratkozhat.

Személyes adatait feldolgozhatjuk annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó szolgáltatásokról e-mailben, telefonon, postai úton vagy más formában tájékoztatást biztosítsunk Önnek. Amennyiben szolgáltatást nyújtunk Önnek, tájékoztatást küldhetünk szolgáltatásainkról, jövőbeni promóciókról és más, az érdeklődésére esetlegesen számot tartó információkról, minden esetben a vonatkozó törvények betartása mellett és az Ön által megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával.

Bármikor leiratkozhat promóciós e-mail listánkról, ha követi a kiküldött e-mailekben található leiratkozási utasításokat. "Nem küldünk Önnek promóciós e-mailt olyan listáról, amelyről leiratkozott, de a továbbiakban is kapcsolatba léphetünk Önnel az Ön által kért szolgáltatásokhoz szükséges mértékig, illetve azokkal a listákkal kapcsolatban, melyekre feliratkozott.

<< Back to top

R. Direct marketing

Kapcsolatba léphet velünk az alábbi címeken vagy e-mailben: marketing.europe@j2.com

Az alább megadott címen felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Ha szeretne leiratkozni direkt marketing listánkról, vagy ha kérdése, megjegyzése vagy aggálya merül fel jelen Irányelvvel vagy személyes adatainak az általunk vagy a nevünkben történő feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, ezekre a címekre írjon: 

 

 • Email: marketing.europe@j2.com
 • j2 Global Ireland Limited,
  Unit 3.1, Woodford Business Park
  Santry, Dublin 17
  Ireland
 • j2 Cloud Services, LLC
  6922 Hollywood Blvd., 5th Floor
  Hollywood, CA 90028
  U.S.A

A Vállalat vagy a Vállalat társvállalata adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akit szintén a fenti címen lehet elérni.

<< Back to top

(S) Meghatározások

 • Alkalmazások” az általunk elérhetővé tett bármely alkalmazást jelenti (beleértve, amikor ezeket az alkalmazásokat külső fél üzletében, piacán vagy más módon tesszük elérhetővé).
 • Megfelelő hatáskör” az Európai Bizottság által hivatalosan kijelölt hatáskör, amely megfelelő védelmi szintet kínál a személyes adatoknak.
 • Süti” egy weboldal (beleértve a mi weboldalainkat is) meglátogatása alkalmával a készülékére helyezett kisméretű fájlt jelenti. A jelen Irányelvben a „Sütikre” való hivatkozás tartalmazza az analóg technológiákat, például webjelzőket és tiszta GIF-eket is.
 • Ellenőr” a személyes adatok feldolgozásának módjáról és okairól döntő jogi egységet jelenti. Sok jogterületen az Ellenőr elsődleges felelőssége a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelés.
 • Adatvédelmi hatóság” olyan független, nyilvános hatóságot jelent, melynek jogi kötelessége a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelőség ellenőrzése.
 • EGT” az Európai Gazdasági Térséget jelenti.
 • Személyes adat” olyan információ, mely egy bizonyos személyről szól, vagy amelynek alapján a személy közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen az olyan azonosítók, mint a név, azonosító szám, földrajzi elhelyezkedés, online azonosító vagy az egyénhez köthető bizonyos fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossághoz tartozó egy vagy több tényező.
 • Feldolgozás”, „Feldolgozni” vagy „Feldolgozott” a személyes adatokkal kapcsolatban bármit jelenthet, függetlenül attól, hogy automatikusan történt-e, tehát jelenthet összegyűjtést, feljegyzést, szervezést, strukturálást, tárolást, átdolgozást vagy megváltoztatást, visszaszerzést, tanácsadást, használatot, továbbítás útján történő közzétételt, terjesztést vagy más módon történő rendelkezésre bocsájtást, kiigazítást vagy összevonást, korlátozást, törlést vagy megsemmisítést.
 • Feldolgozó” jelenthet bármely személyt vagy jogi egységet, amely az ellenőr nevében a személyes adatokat feldolgozza (de nem jelenti az ellenőr alkalmazottját).
 • Érintett személyes adatok” azokat a személyes adatokat jelentik, melyeknek mi vagyunk az ellenőrei. Kifejezetten nem tartalmazza azokat a személyes adatokat, melyeknek nem mi vagyunk az ellenőrei.
 • Bizalmas személyes adat” a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai, vallásos vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy mentális állapotra, szexuális beállítottságra, ténylegesen elkövetett vagy vélt bűncselekményekre vagy büntetésekre, nemzeti azonosítószámokra, illetve bármely más, a vonatkozó törvény értelmében bizalmasnak minősülő adatra vonatkozik.
 • Szabvány szerződéses záradék” az Európai Bizottság által jóváhagyott és az Európai Bizottság vagy egy adatvédelmi hatóság által elfogadott továbbításra vonatkozó záradék sablont jelenti.
 • Weboldalak” az általunk vagy a nevünkben működtetett vagy fenntartott bármely weboldalt jelenti.