Personvernavtale

 1. retningslinjene
 2. Innsamling av personopplysninger
 3. Opprettelse av personopplysninger
 4. Kategorier av personopplysninger vi vil kunne behandle
 5. Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger
 6. Sensitive personopplysninger
 7. Formål som kan være grunnlag for behandling av dine personopplysninger
 8. Offentliggjøring av personopplysninger til tredjeparter
 9. Internasjonal overføring av personopplysninger
 10. Datasikkerhet
 11. Opplysningenes nøyaktighet
 12. Dataminimalisering
 13. Dataoppbevaring
 14. Dine juridiske rettigheter
 15. Informasjonskapsler og tilsvarende teknologier (retningslinjer for informasjonskapsler)
 16. Bruksvilkår
 17. Direkte markedsføring
 18. Direkte markedsføring
 19. Definisjoner

(A) Disse retningslinjene

Sammendrag - disse retningslinjene
Disse retningslinjene forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger. Disse retningslinjene vil kunne endres eller oppdateres fra tid til annen, så sjekk dem regelmessig for oppdateringer.

Disse retningslinjene avgis av j2 Global Ireland Limited og j2 Cloud Services, LLC på vegne av seg selv, sine datterselskaper og sine tilknyttede selskaper (inkludert enhver enhet som lovlig handler under efax-varemerket) (samlet, “selskapet”, “vi”, “oss” og “vår”) og henvender seg til enkeltpersoner utenfor vår organisasjon som vi samhandler med, inkludert kunder, besøkende til våre nettsteder, brukere av våre apper, og andre brukere av våre tjenester (samlet, “du”). Definerte begreper som brukes i disse retningslinjene forklares i seksjon (S) nedenfor.

Med henblikk på disse retningslinjene er selskapet kontrolløren. Disse retningslinjene dekker informasjonsrutinene knyttet til selskapets nettsteder for efax varemerket og efax tjenester ("tjenester") som tilbys nå eller i fremtiden. Contact details are provided in Section (R) below.

Disse retningslinjene vil kunne endres eller oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i våre rutiner med hensyn til behandling av personopplysninger, eller endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene nøye, og til regelmessig å sjekke denne siden for å gjennomgå eventuelle endringer vi måtte ha foretatt i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene.

Back to top

(B) Innsamling av personopplysninger

Sammendrag - innsamling av personopplysninger
Vi vil kunne samle inn eller skaffe personopplysninger om deg: direkte fra deg (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vår relasjon med deg (f.eks. hvis du foretar et kjøp); når du gjør dine personopplysninger offentlig tilgjengelig (f.eks. hvis du legger ut en offentlig post om oss på sosiale medier); når du laster ned, installerer eller bruker noen av våre apper; når du besøker våre nettsteder; når du registrerer deg for å bruke noen av våre nettsteder, apper eller tjenester; eller når du samhandler med noe tredjepartsbasert innhold eller annonsering på et nettsted eller i en app. Vi vil også kunne motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. rettshåndhevende myndigheter).

Collection of Personal Data: We may collect Personal Data about you from the following sources:

 • Opplysninger du oppgir: Vi vil kunne innhente dine personopplysninger når du oppgir dem til oss (f.eks. når du kontakter oss via e-post eller telefon, eller på andre måter, eller når du gir oss ditt visittkort).
 • Relasjonsopplysninger: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger i løpet av vår ordinære relasjon med deg (f.eks. hvis du kjøper en tjeneste fra oss).
 • Opplysninger du gjør offentlig: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger som du åpenlyst velger å gjøre offentlig, inkludert via sosiale medier (f.eks. vil vi kunne samle inn opplysninger fra dine sosiale medier-profiler hvis du legger ut en offentlig post om oss).
 • App-data: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger når du laster ned eller bruker noen av våre apper.
 • Nettstedsdata: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger når du besøker noen av våre nettsteder eller bruker noen funksjoner eller ressurser som er tilgjengelig på eller gjennom et nettsted.
 • Registreringsdetaljer: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger når du bruker, eller registrerer deg for å bruke, noen av våre nettsteder, apper eller tjenester.
 • Innholds- og annonseopplysninger: Hvis du velger å samhandle med noen tredjeparters innhold eller annonser på et nettsted eller i en app, vil vi kunne motta personopplysninger om deg fra den aktuelle tredjeparten.
 • Tredjepartsopplysninger: Vi vil kunne samle inn eller skaffe dine personopplysninger fra tredjeparter som leverer dem til oss (f.eks. kredittopplysningsbyråer; rettshåndhevende myndigheter osv.).
Back to top

(C) Opprettelse av personopplysninger

Vi vil også kunne opprette personopplysninger om deg, slik som registreringer av din samhandling med oss og detaljer om din kjøpshistorikk for interne administreringsformål og analyse.

(D) Kategorier av personopplysninger vi vil kunne behandle

Sammendrag - kategorier av personopplysninger vi vil kunne behandle
Vi vil kunne samle inn eller skaffe personopplysninger om deg: direkte fra deg (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vår relasjon med deg (f.eks. hvis du foretar et kjøp); når du gjør dine personopplysninger offentlig tilgjengelig (f.eks. hvis du legger ut en offentlig post om oss på sosiale medier); når du laster ned, installerer eller bruker noen av våre apper; når du besøker våre nettsteder; når du registrerer deg for å bruke noen av våre nettsteder, apper eller tjenester; eller når du samhandler med noe tredjepartsbasert innhold eller annonsering på et nettsted eller i en app. Vi vil også kunne motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. rettshåndhevende myndigheter).

Vi vil kunne behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Personlige detaljer: for å opprette en konto vil vi innhente fornavn, foretrukket navn og foto-ID (der det er nødvendig for å overholde telekommunikasjonsforskrifter i enkelte jurisdiksjoner).
 • Demografiske opplysninger: kjønn; fødselsdato/alder; nasjonalitet; titulering; jobbtittel/bransje; og språkpreferanser.
 • Kontaktdetaljer: korrespondanseadresse; telefonnummer; e-postadresse; og detaljer om dine sosiale medier-profiler.
 • Samtykkeregistreringer: registreringer av alle samtykker du måtte ha gitt, sammen med dato og klokkeslett, metoder for samtykke og all tilknyttet informasjon (f.eks. temaet for samtykket).
 • Innkjøpsdetaljer: registreringer av innkjøp og priser
 • Betalingsdetaljer: fakturaregistreringer; betalingsregistreringer; regningsadresse; betalingsmåte; bankkontonummer eller kredittkortnummer; kortinnehavers eller kontoinnehavers navn; kortets eller kontoens sikkerhetsdetaljer; dato for kortets "gyldighet fra"; og kortets utløpsdato; BACS-detaljer; SWIFT-detaljer; IBAN-detaljer; betalingsbeløp; betalingsdato; og registreringer av sjekker.
 • Data knyttet til våre nettsteder og apper: apparattype; operativsystem; nettlesertype; nettleserinnstillinger; IP-adresse; språkinnstillinger; datoer og klokkeslett for tilkobling til et nettsted; statistikk over app-bruk; app-innstillinger; datoer og klokkeslett for tilkobling til en app; lokasjonsdata, og andre tekniske meldingsopplysninger (hvorav enkelte vil kunne utgjøre personopplysninger); brukernavn; passord; detaljer for sikkerhetsinnlogging; bruksdata; aggregerte statistikkopplysninger.
 • Arbeidsgiverdetaljer når du samhandler med oss i din egenskap som ansatt, kontaktopplysningene til din arbeidsgiver (inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) i den grad det er relevant.
 • Innholds- og annonseopplysninger: registreringer av dine samhandlinger med våre annonser og innhold på internett, registreringer av annonser og innhold som vises på sider eller app-skjermer som vises for deg, og all samhandling du måtte ha hatt med slikt innhold eller slike annonser (inkludert musebevegelser, museklikk, alle skjemaer du fyller ut (inkludert ufullførte skjemaer som ikke er innsendt) og all berøringsskjerm-samhandling).
 • Synspunkter og oppfatninger: alle synspunkter og oppfatninger du velger å sende til oss, eller som du offentlig legger ut om oss på sosiale medie-plattformer.
Back to top

(E) Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

Sammendrag - rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger
Vi vil kunne behandle dine personopplysninger når: du har gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke; behandlingen er nødvendig for en kontrakt mellom deg og oss; behandlingen kreves av gjeldende lov; behandlingen er nødvendig for å beskytte en enkeltpersons vitale interesser; eller når vi har en gyldig legitim interesse i behandlingen.

Under behandling av dine personopplysninger i forbindelse med de formål som er fastsatt i disse retningslinjene, vil vi kunne basere oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag, avhengig av omstendighetene:

 • Samtykke: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger når vi har innhentet ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes kun i forhold til behandling som er helt frivillig - det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen som helst måte);
 • Kontraktsbestemt nødvendighet: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger når behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du kan inngått med oss;
 • Etterlevelse av gjeldende lov: Vi kan behandle dine personopplysninger der behandlingen er påkrevd etter gjeldende lovverk, inkludert i henhold til kravene for å oppfylle krav til verifikasjon av adresser og identitet, under gjeldende telekommunikasjonsforskrifter
 • Legitime interesser: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger når vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med henblikk på å styre, drive eller fremme vår virksomhet, og denne legitime interessen ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter, eller friheter.
Back to top

(F) Sensitive personopplysninger

Sammendrag - sensitive personopplysninger
Vi søker ikke å samle inn eller på andre måter behandle dine sensitive personopplysninger. Når vi har behov for å behandle dine sensitive personopplysninger for et legitimt formål, gjør vi dette i samsvar med gjeldende lov.

Vi søker ikke å samle inn eller på andre måter behandle dine sensitive personopplysninger i forbindelse med vår ordinære virksomhet. Når det blir nødvendig å behandle dine sensitive personopplysninger av noen som helst grunn, baserer vi oss på følgende rettslige grunnlag:

 • Etterlevelse av gjeldende lov: Vi vil kunne behandle dine sensitive personopplysninger når behandlingen kreves eller tillates av gjeldende lov (f.eks. for å overholde våre rapporteringsforpliktelser om mangfold);
 • Oppdagelse og forebygging av forbrytelser Vi vil kunne behandle dine sensitive personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å oppdage eller forebygge forbrytelser (inkludert forebygging av bedrageri);
 • Etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter Vi vil kunne behandle dine sensitive personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter; eller
 • Samtykke: Vi vil kunne behandle dine sensitive personopplysninger når vi, i samsvar med gjeldende lov, har innhentet ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til å behandle dine sensitive personopplysninger (dette rettslige grunnlaget brukes kun i forhold til behandling som er helt frivillig - det brukes ikke for behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen som helst måte).
Back to top

(G) Formål som kan være grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Sammendrag - formål som kan være grunnlag for behandling av dine personopplysninger
Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for følgende formål: levere tjenester til deg; drive våre nettsteder og apper; kommunisere med deg; styre våre IT-systemer; helse og sikkerhet; finansstyring; utføre undersøkelser; sørge for sikkerheten i våre lokaler og systemer; utføre granskninger når det er nødvendig; overholde gjeldende lov; og forbedre våre nettsteder, apper og tjenester.

De formål som kan være grunnlag for behandling av personopplysninger omfatter, med forbehold for gjeldende lov:

 • Levering av tjenester til deg: levere våre nettsteder, apper og tjenester til deg; kommunisere med deg i forhold til disse tjenestene, og levering til deg av reklameartikler på din forespørsel eller i forbindelse med disse tjenestene eller tilsvarende tjenester.
 • Våre nettsteder og apper: drive og styre våre nettsteder og våre apper; levere innhold til deg; vise annonser og annen informasjon til deg; kommunisere og samhandle med deg via våre nettsteder og våre apper; identifisere problemer med våre nettsteder og apper og planlegge forbedringer i eller skape nye nettsteder og apper; og varsle deg om endringer i noen av våre nettsteder, apper eller tjenester.
 • Meldinger gi deg melding via hvilke som helst kanaler (inkludert via e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, post eller personlig) om nyheter og andre opplysninger som du kan være interessert i, forutsatt at vi sørger for at slike meldinger gis deg i samsvar med gjeldende lov; opprettholde og oppdatere dine kontaktopplysninger når det passer; og innhente ditt valgfrie forhåndssamtykke når det kreves.
 • Kommunikasjons- og IT-operasjoner forvaltning av våre kommunikasjonssystemer; drift av IT-sikkerhetssystemer; og IT-sikkerhetsrevisjoner.
 • Helse og sikkerhet helse- og sikkerhetsvurderinger og registrering; og overholdelse av tilknyttede rettslige forpliktelser
 • Finansstyring salg; finanser; firmarevisjon; og leverandørstyring
 • Undersøkelser involvere deg med henblikk på å innhente dine synspunkter på våre tjenester.
 • Sikkerhet fysisk sikkerhet i våre lokaler (inkludert registrering av besøk i våre lokaler; og TV-overvåkningsopptak); og elektronisk sikkerhet (inkludert innloggingsregistreringer og tilgangsdetaljer).
 • Granskninger ppdage, granske og forebygge brudd på retningslinjer og forbrytelser, i samsvar med gjeldende lov.
 • Rettslige skritt etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter.
 • Rettslig overholdelse overholdelse av våre juridiske og reguleringsmessige forpliktelser etter gjeldende lov.
 • Forbedre våre nettsteder, apper, tjenester identifisere problemer med våre nettsteder, apper eller tjenester; planlegge forbedringer for våre nettsteder, apper eller tjenester; og opprette nye nettsteder, apper eller tjenester.
Back to top

(H) Offentliggjøring av personopplysninger til tredjeparter

Sammendrag - offentliggjøring av personopplysninger til tredjeparter
Vi vil kunne avsløre dine personopplysninger til: rettsmyndigheter og reguleringsmyndigheter; våre eksterne rådgivere; våre behandlere; enhver part i den grad det er nødvendig i forbindelse med rettslige skritt; enhver part i den grad det er nødvendig for å granske, oppdage eller forebygge forbrytelser; enhver kjøper av vår virksomhet; og alle tredjepartsleverandører av annonser, plugin-moduler eller innhold som brukes på våre nettsteder eller apper.

Vi vil kunne avsløre dine personopplysninger til andre enheter innen selskapskonsernet, for legitime forretningsformål (inkludert for å drive våre nettsteder og apper, og levere tjenester til deg), i samsvar med gjeldende lov I tillegg vil vi kunne avsløre dine personopplysninger til:

 • rettsmyndigheter og reguleringsmyndigheter, på forespørsel, eller med henblikk på å rapportere eventuelle faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lov eller regulering;
 • eksterne profesjonelle rådgivere (slik som regnskapsførere, revisorer eller advokater), underlagt bindende kontraktsforpliktelser om konfidensialitet;
 • tredjepartsbehandlere (slik som betalingstjenesteleverandører; datasentre osv.), som befinner seg hvor som helst i verden, underlagt de kravene som er bemerket nedenfor i denne seksjon (H);
 • enhver relevant part, rettshåndhevende myndighet eller domstol, i den utstrekning det er nødvendig å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter;
 • våre transportører, for å oppfylle sikkerhetskrav knyttet til verifikasjon av adresser og identitet, under gjeldende telekommunikasjonsforskrifter;
 • enhver relevant part med henblikk på forebygging, granskning, oppdagelse eller forfølgning av forbrytelser eller gjennomføring av straffesanksjoner, inkludert sikring mot og forebygging av trusler mot offentlig sikkerhet;
 • enhver relevant tredjepartserverver, i tilfelle vi selger eller overfører hele eller noen relevant del av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle en reorganisering, oppløsning eller likvidasjon); og
 • enhver relevant tredjepartsleverandør, når våre nettsteder og apper bruker tredjeparters annonser, plugin-moduler eller innhold. Hvis du velger å samhandle med noen slike annonser, plugin-moduler eller innhold, vil dine personopplysninger kunne deles med den aktuelle tredjepartsleverandøren. Vi anbefaler at du gjennomgår denne tredjepartens retningslinjer for personvern før du samhandler med deres annonser, plugin-moduler eller innhold.

Hvis vi engasjerer en tredjepartsbehandler til å behandle dine personopplysninger, vil behandleren være underlagt bindende kontraktsforpliktelser til: (i) kun å behandle personopplysningene i samsvar med våre skriftlige forhåndsinstruksjoner; og (ii) iverksette tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene; sammen med eventuelle ytterligere krav etter gjeldende lov.

Back to top

(I)Internasjonal overføring av personopplysninger

Sammendrag - internasjonal overføring av personopplysninger
Vi vil kunne overføre dine personopplysninger til mottakere i andre land. Når vi overfører personopplysninger fra EØS til en mottaker utenfor EØS som ikke er en adekvat jurisdiksjon, gjør vi dette basert på Standard kontraktklausuler.

På grunn av vår virksomhets internasjonale karakter, vil vi kunne ha behov for å overføre dine personopplysninger innenfor selskapskonsernet, og til tredjeparter som bemerket i seksjon (H) ovenfor, i forbindelse med de formål som er fastsatt i disse retningslinjer. På grunn av vår virksomhets internasjonale karakter, vil vi kunne ha behov for å overføre dine personopplysninger innenfor selskapskonsernet, og til tredjeparter som bemerket i seksjon (H) ovenfor, i forbindelse med de formål som er fastsatt i disse retningslinjer.

Når vi overfører dine personopplysninger fra EØS til mottakere som befinner seg utenfor EØS som ikke er i en adekvat jurisdiksjon, gjør vi dette basert på Standard kontraktklausuler. You may request a copy of our Standard Contractual Clauses using the contact details provided in Section (R) below.

Vær oppmerksom på at når du overfører eventuelle personopplysninger direkte til en selskapsenhet som er etablert utenfor EØS, er vi ikke ansvarlig for denne overføringen av dine personopplysninger. Vi vil likevel behandle dine personopplysninger, fra det tidspunkt vi mottar opplysningene, i samsvar med bestemmelsene i disse retningslinjer for personvern.

Back to top

(J) Datasikkerhet

Sammendrag - datasikkerhet
Vi iverksetter formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Sørg for at alle personopplysninger du sender til oss blir sendt på en sikker måte.

Vi har iverksatt formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak utformet for å beskytte dine personopplysninger mot hendelig eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring, uautorisert tilgang, og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling, i samsvar med gjeldende lov.

Siden Internett er et åpent system, er overføring av informasjon via Internett ikke fullstendig sikkert. Selv om vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til data som overføres til oss gjennom Internett - enhver slik overføring skjer på egen risiko og du er ansvarlig for å sikre at alle personopplysninger du sender til oss blir sendt på en sikker måte.

Back to top

(K) Opplysningenes nøyaktighet

Sammendrag - opplysningenes nøyaktighet
Vi tar alle rimelige steg for å sikre at dine personopplysninger holdes nøyaktige og oppdaterte og at de blir slettet eller korrigert hvis vi blir kjent med unøyaktigheter.

Vi tar alle rimelige steg for å sikre at:

 • dine personopplysninger som vi behandler er nøyaktige og, når det er nødvendig, holdes oppdatert; og
 • alle de av dine personopplysninger vi behandler som du gir oss beskjed om er unøyaktige (under hensyntaken til de formål de blir behandlet for) blir slettet eller korrigert.
Back to top

(L) Dataminimalisering

Sammendrag - dataminimalisering
Vi tar alle rimelige steg for å begrense mengden av personopplysningene dine vi behandler til det som er nødvendig.

Vi tar alle rimelige steg for å sikre at personopplysningene dine som vi behandler blir begrenset til de personopplysningene som er rimelig nødvendige i forbindelse med de formål som er fastlagt i disse retningslinjene, eller slik det kreves for å tilby deg tjenester eller tilgang til våre apper og nettsteder.

Back to top

(M) Dataoppbevaring

Sammendrag - dataoppbevaring
Vi tar alle rimelige steg for å sikre at dine personopplysninger kun oppbevares så lenge det er behov for dem

Vi tar alle rimelige steg for å sikre at dine personopplysninger kun blir behandlet for den minimumsperioden som er nødvendig for de formål som er fastlagt i disse retningslinjene

Kriteriene for å fastslå varigheten av hvor lenge vi vil beholde dine personopplysninger er som følger: vi vil beholde kopier av dine personopplysninger i en form som tillater identifisering kun så lenge det er nødvendig i forbindelse med de formål som er fastlagt i disse retningslinjene, med mindre gjeldende lov krever en lengre oppbevaringsperiode Spesifikt vil vi kunne oppbevare dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare noen juridiske rettigheter.

Back to top

(N) Dine juridiske rettigheter

Sammendrag - dine juridiske rettigheter
Etter gjeldende lov vil du kunne ha flere rettigheter, inkludert: retten til ikke å oppgi dine personopplysninger til oss; retten til å få tilgang til dine personopplysninger; retten til å be om rettelse av unøyaktigheter; retten til å be om sletting, eller begrensning i behandlingen, av dine personopplysninger; retten til å protestere mot behandling av dine personopplysninger; retten til å få dine personopplysninger overført til en annen kontrollør; retten til å trekke tilbake samtykke; og retten til å levere inn klager til personvernmyndighetene (Datatilsynet). Vi vil kunne kreve bevis på din identitet før vi kan sette disse rettighetene ut i praksis.

Underlagt gjeldende lov, vil du kunne ha flere rettigheter angående behandling av dine relevante personopplysninger, inkludert:

 • retten til ikke å oppgi dine personopplysninger til oss (merk deg imidlertid at vi vil kunne være ute av stand til å gi deg fulle fordeler av våre nettsteder, apper eller tjenester, hvis du ikke gir oss dine personopplysninger - f.eks. kan det være vi ikke vil være i stand til å behandle dine ordre uten de nødvendige detaljene);
 • retten til å be om tilgang til, eller kopier av, dine relevante personopplysninger, sammen med opplysninger angående karakteren, behandlingen og offentliggjøringen av disse relevante personopplysningene;
 • retten til å be om rettelse av alle unøyaktigheter i dine relevante personopplysninger;
 • retten til å be om, av legitime grunner:
  • sletting av dine relevante personopplysninger; eller
  • restriksjoner for behandling av dine relevante personopplysninger;
 • retten til å protestere, av legitime grunner, mot behandling av dine relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne;
 • retten til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen kontrollør, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, i den grad det gjelder;
 • når vi behandler dine relevante personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, retten til å trekke tilbake dette samtykket (med forbehold om at slik tilbaketrekking av samtykke ikke påvirker lovligheten av noen behandling som utføres før den dato vi mottar beskjed om tilbaketrekkingen, og ikke forhindrer behandling av dine personopplysninger på grunnlag av noen andre tilgjengelige rettslige grunnlag); og
 • retten til å innlevere klager til en personvernmyndighet angående behandlingen av dine relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

To exercise one or more of these rights, or to ask a question about these rights or any other provision of this Policy, or about our Processing of your Personal Data, please use the contact details provided in Section ( R) below. Vær oppmerksom på at:

 • vi vil kunne kreve bevis på din identitet før vi kan gjøre disse rettighetene gyldige; og
 • når din forespørsel krever etablering av ytterligere fakta (f.eks. en avgjørelse om hvorvidt en behandling er i strid med gjeldende lov), vil vi granske din forespørsel rimelig omgående, før vi bestemmer oss for hvilke tiltak vi skal gjennomføre.
Back to top

(O) Informasjonskapsler og tilsvarende teknologier (retningslinjer for informasjonskapsler)

Sammendrag - informasjonskapsler og tilsvarende teknologier
Vi vil kunne behandle dine personopplysninger ved å plassere eller lese av informasjonskapsler og tilsvarende teknologier. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler [retningslinjer for informasjonskapsler]. 

Policy for informasjonskapsler
Når du besøker et nettsted eller bruker en app, vil vi kunne plassere informasjonskapsler på enheten din, eller lese av informasjonskapsler som allerede er på enheten, alltid med forbehold om at vi har innhentet ditt samtykke, når dette kreves, i samsvar med gjeldende lov. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren din og, i enkelte tilfeller, dine preferanser og nettleservaner. Vi vil kunne behandle dine personopplysninger gjennom informasjonskapsler og tilsvarende teknologier, i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler [retningslinjer for informasjonskapsler]. 

Back to top

(P) Bruksvilkår

Sammendrag – bruksvilkår
Avtalevilkår som befinner seg på vårt nettsted vil styre all bruk av våre nettsteder og apper.

All bruk av våre nettsteder, apper eller tjenester er underlagt våre Avtalevilkår. Vi anbefaler at du gjennomgår vår Avtalevilkår regelmessig for å gjennomgå eventuelle endringer vi måtte foreta fra tid til annen.

Back to top

(Q) Direkte markedsføring

Sammendrag - direkte markedsføring
Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for å kontakte deg med informasjon angående tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst melde deg av vederlagsfritt.

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for å kontakte deg via e-post, telefon, direktereklame eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon angående tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi leverer tjenester til deg, vil vi kunne sende informasjon til deg angående våre tjenester, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, ved hjelp av de kontaktopplysninger du har gitt oss og alltid i samsvar med gjeldende lov.

Du kan melde deg av vår salgsfremmende e-postliste når som helst ved å følge instruksjonene for avmelding som inkluderes i hver salgsfremmende e-post vi sender. Vi vil ikke sende deg salgsfremmende e-poster fra en liste du har valgt å være avmeldt fra, men vi vil kunne fortsette å kontakte deg i den utstrekning det er nødvendig med tanke på de tjenestene du har bedt om eller fra de andre listene du har registrert deg for.

Back to top

R. Direct marketing

Sammendrag- Kontaktdetaljer
Du kan kontakte oss på adressene som er oppgitt nedenfor eller via e-post: marketing.europe@j2.com

Du kan kontakte vår personvernansvarlige på adressen nedenfor.

Hvis du ønsker å tas av vår kontaktliste for direkte markedsføring, eller hvis du har noen kommentarer, spørsmål eller bekymringer angående noen av opplysningene i disse retningslinjene, eller noen andre problemer knyttet til behandling av personopplysninger som utføres av oss, eller på våre vegne, kontakter du: 

 • Email: marketing.europe@j2.com
 • j2 Global Ireland Limited,
  Unit 3.1, Woodford Business Park
  Santry, Dublin 17
  Irland
 • j2 Cloud Services, LLC
  6922 Hollywood Blvd., 5th Floor
  Hollywood, CA 90028
  U.S.A

Selskapet, eller selskapets datterselskap, har utnevnt en personvernansvarlig som også kan kontaktes på adressen over.

Back to top

(S) Definisjoner

 • App” betyr enhver applikasjon som er gjort tilgjengelig av oss (inkludert når vi gjør slike applikasjoner tilgjengelig via tredjeparters butikker eller markedsplasser, eller gjennom andre kanaler).
 • Adekvat jurisdiksjon” en jurisdiksjon som Europakommisjonen formelt har utpekt som å levere et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 • Informasjonskapsel” betyr en liten fil som plasseres på enheten din når du besøker et nettsted (inkludert våre nettsteder). I disse retningslinjene inkluderer en henvisning til en “informasjonskapsel” analoge teknologier, slik som usynlige websignaler og klare GIF-er.
 • Kontrollør” betyr den enheten som bestemmer hvordan og hvorfor personopplysninger blir behandlet. I mange jurisdiksjoner har kontrolløren hovedansvaret for å etterleve gjeldende databeskyttelseslover.
 • Personvernmyndighet” betyr en uavhengig offentlig myndighet som har som rettslig oppgave å føre tilsyn med etterlevelse av gjeldende personvernlover.
 • EØS” betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • Personopplysninger” betyr opplysninger som dreier seg om en enkeltperson, eller som en enkeltperson direkte eller indirekte kan identifiseres på grunnlag av, i særdeleshet gjennom henvisning til en identifikator slik som et navn, et identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, en internett-identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne enkeltpersonen.
 • Behandle”, “behandling” eller “behandlet” betyr alt som gjøres med personopplysninger, enten gjennom automatiserte metoder eller ikke, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, offentliggjøring ved overføring, spredning eller andre måter å gjøre tilgjengelig, justering eller kombinering, begrensning, sletting eller destruering.
 • Behandler” betyr enhver person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren (annet enn ansatte av kontrolløren).
 • Relevante personopplysninger” betyr personopplysninger som vi er kontrollører av. Det omfatter uttrykkelig ikke personopplysninger som vi ikke er kontrollør av.
 • Sensitive personopplysninger” betyr personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske oppfatninger, religiøs tro eller livssyn, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksualliv, eventuelle faktiske eller påståtte strafferettslige overtredelser eller sanksjoner, nasjonalt ID-nummer, eller enhver annen informasjon som kan anses å være sensitiv etter gjeldende lov.
 • Standard kontraktklausuler” betyr malen for overføringsklausuler som er vedtatt av Europakommisjonen eller vedtatt av en personvernmyndighet og deretter godkjent av Europakommisjonen.
 • Nettsted” betyr ethvert nettsted som drives eller opprettholdes av oss eller på våre vegne.